Kits
 • Knitting Kit Cotton Baby Dragonfly Blanket

  Dragonfly Blanket

  $59
  Easy level
 • Loris Beanie

  Loris Beanie

  $40
  Easy level
 • Braille Beanie

  Braille Beanie

  $49
  Beginner level
 • Emma Beanie x Birchbox

  Emma Beanie x Birchbox

  $55
  Easy level
 • Saraghina Clutch

  Saraghina Clutch

  $55
  Easy level
 • Knitting kit Pima Cotton Triton Scarf 1

  Triton scarf

  $49
  Easy level
 • Checkers Basket

  Checkers Basket

  $55
  Easy level
 • Hula-Hoop Snood

  Hula-Hoop Snood

  $49
  Beginner level
 • Harney Beanie

  Harney Beanie

  $55
  Easy level
 • Maui Bikini

  Maui Bikini

  $59
  Advanced level
 • Knitting Kit Petite Wool Binary Snood

  Binary Snood

  $49
  Easy level
 • Flamingo Snood

  Flamingo Snood

  $55
  Intermediate level
 • Harika Snood

  Harika Snood

  $59
  Easy level
 • Scooby Sweater

  Scooby Sweater

  $50
  Intermediate level
 • Bunny Onesie

  Bunny Onesie

  $55
  Intermediate level
 • Downtown Snood

  Downtown Snood

  $55
  Beginner level
 • Duke Beanie

  Duke Beanie

  $55
  Beginner level
 • Oz Cardigan

  Oz Cardigan

  $49
  Easy level
 • Kind Snood

  Kind Snood

  $55
  Easy level
 • Carla Clutch

  Carla Clutch

  $55
  Advanced level
 • Knitting kit Pima Cotton Kore Hood 1

  Kore Hood

  $49
  Intermediate level
 • Apple Crumble Snood

  Apple Crumble Snood

  $55
  Easy level
 • Ibiza Bag

  Ibiza Bag

  $55
  Easy level
 • Mockingbird Beanie

  Mockingbird Beanie

  $49
  Easy level
 • Ningbo Cushion

  Ningbo Cushion

  $55
  Intermediate level
 • Cozumel Bikini

  Cozumel Bikini

  $59
  Advanced level
 • Mini Snoody

  Mini Snoody

  $49
  Easy level
 • Knitting kit meriwool baby musi hood

  Musi Hood

  $55
  Intermediate level
 • Mini Sabrina Sweater

  Mini Sabrina Sweater

  $59
  Intermediate level
 • Ultraviolet Beanie

  Ultraviolet Beanie

  $49
  Easy level
 • Dinka Scarf

  Dinka Scarf

  $55
  Beginner level
 • Brooklyn Braid

  Brooklyn Braid

  $55
  Intermediate level
 • Sprunce Beanie

  Sprunce Beanie

  $55
  Easy level
 • Sienna Beanie Kit

  Sienna Beanie Kit

  $55
  Beginner level
 • Castor Snood

  Castor Snood

  $55
  Easy level
 • Creampuff Snood

  Creampuff Snood

  $49
  Easy level
 • Lili Headband & Warmers x Birchbox

  Lili Headband & Warmers x Birchbox

  $55
  Intermediate level
 • Formentera Bag

  Formentera Bag

  $55
  Easy level
 • Cocoa Bikini

  Cocoa Bikini

  $49
  Advanced level
 • Milkshake Beanie

  Milkshake Beanie

  $55
  Easy level
 • Doughnut Beanie and Snood

  Doughnut Beanie and Snood

  $59
  Easy level
 • Pinwheel Poncho

  Pinwheel Poncho

  $49
  Easy level
 • Shoreditch Beanie

  Shoreditch Beanie

  $55
  Easy level
 • Lumi Beanie

  Lumi Beanie

  $59
  Advanced level
 • Dori Bloomers

  Dori Bloomers

  $49
  Intermediate level
 • Pedro Collar

  Pedro Collar

  $55
  Intermediate level
 • Big Dipper Snood

  Big Dipper Snood

  $59
  Easy level
 • Happy Cushion

  Happy Cushion

  $55
  Easy level
 • Sheep Onesie

  Sheep Onesie

  $55
  Intermediate level
 • Lenk Beanie

  Lenk Beanie

  $40
  Beginner level
 • Empire Snood

  Empire Snood

  $55
  Beginner level
 • Knitting Kit Wool Downtown Snood

  Downtown Snood

  $55
  Beginner level
 • Binary Snood

  Binary Snood

  $49
  Easy level
 • Broome Beanie

  Broome Beanie

  $55
  Easy level
 • Rosella Clutch

  Rosella Clutch

  $55
  Beginner level
 • Knitting kit Pima Cotton Phoebe Vest 1

  Phoebe Vest

  $49
  Intermediate level
 • Blueberry Muffin Snood and Headband

  Blueberry Muffin Snood and Headband

  $55
  Beginner level
 • Air Snood

  Air Snood

  $59
  Easy level
 • Txutxi Beanie

  Txutxi Beanie

  $49
  Intermediate level
 • Rotterdam Basket

  Rotterdam Basket

  $55
  Intermediate level
 • Baros Bikini

  Baros Bikini

  $59
  Advanced level
 • Knitting Kit Petite Wool Avanto Benaie

  Avanto Beanie

  $49
  Easy level
 • Knitting kit meriwool baby dudo scarf

  Dudo Scarf

  $55
  Easy level
 • Nui Beanie

  Nui Beanie

  $59
  Easy level
 • Rex Snood

  Rex Snood

  $49
  Beginner level
 • Akan Beanie

  Akan Beanie

  $55
  Intermediate level
 • Titi Hood

  Titi Hood

  $40
  Beginner level
 • Déjà Vu Hat

  Déjà Vu Hat

  $55
  Beginner level
 • Montmartre Turban

  Montmartre Turban

  $55
  Easy level
 • Tangram Basket

  Tangram Basket

  $45
  Easy level
 • SJP Beanies

  SJP Beanies

  $55
  Beginner level
 • Claudia Clutch

  Claudia Clutch

  $55
  Easy level
 • Knitting kit Pima Cotton Hati Beanie 1

  Hati Beanie

  $49
  Intermediate level
 • Ice pop Snood

  Ice pop Snood

  $55
  Easy level
 • Menorca Bag

  Menorca Bag

  $55
  Easy level
 • Avanto Beanie

  Avanto Beanie

  $49
  Easy level
 • Long Beach Carpet

  Long Beach Carpet

  $55
  Intermediate level
 • You & Me Beanies

  You & Me Beanies

  $59
  Easy level
 • Tremblant Beanie

  Tremblant Beanie

  $49
  Beginner level
 • Knitting kit Meriwool Gobo Beanie 1

  Gobo Beanie

  $55
  Intermediate level
 • Chasing Summer Snood

  Chasing Summer Snood

  $59
  Beginner level
 • Wilson Onesie

  Wilson Onesie

  $49
  Intermediate level
 • Dunand Bag

  Dunand Bag

  $55
  Easy level
 • Osiris Snood

  Osiris Snood

  $59
  Beginner level
 • Mini Downtown Snood

  Mini Downtown Snood

  $55
  Beginner level
 • Himba Snood

  Himba Snood

  $55
  Beginner level
 • Knitting Kit Petite Wool Baby Squirrel Beanie

  Squirrel Beanie

  $40
  Intermediate level
 • Hollyberry Warmers and Headband

  Hollyberry Warmers and Headband

  $55
  Beginner level
 • Dinka Scarf for kids

  Dinka Scarf for kids

  $55
  Beginner level
 • Yosemite Scarf

  Yosemite Scarf

  $42
  Easy level